HOMEPROJECTEN VERHUUR KALENDER CONTACT

 

...Met alle partners: heraanleg binnenplein...

Het plan werd opgevat om samen met alle bewoners van De Brede School, Het Keerpunt, in Borgerhout het binnenplein her aan te leggen en daarnaast ook onze doelgroep te sensibiliseren.


We willen al onze bewoners maar ook de buurt betrekken en van onze grijze binnenplaats een groene zone creëren waar het aangenaam toeven is en dit op een duurzame manier. Hopelijk vinden de buurtbewoners op termijn hun weg naar deze ontmoetingsplaats.

Als inhuldiging van de eerste aanpassingen waren er 2 verrassingsmomenten om alle cursisten en leerlingen te kunnen bereiken, op dinsdag 28 en donderdag 30 april 2015. Net voor de middagpauze stopten leerlingen en cursisten vroeger: de verrassing stond klaar. Plantenbakken, lange bank, terrastafeltjes, ping pong tafels en waterfonteintjes werden feestelijk ingehuldigd met muziek en een speech door de directeur van De Brede School, de heer Werner Bergs. We overhandigden iedereen een herbruikbare groene drinkbeker, waarmee ze zuiver water kunnen tappen aan de waterfonteintjes.

HET PROCES

We betrekken zoveel mogelijk de bewoners van onze brede school in dit proces via overleg en bevraging. De respons hierop was groot. Het was duidelijk dat dit project om iets te doen rond milieu, vergroening, het creëren van een aangename ontmoetingsplek, een plaats om te ontspannen, in alle groepen leefde.

De uitvoering van de ontwerptekeningen werd in huis gedaan, in het metaal- en houtatelier van Kopspel, een partner binnen De Brede School.

De leerlingen van het CL&W hebben mee nagedacht, geholpen bij de uitvoering en zullen verder deelnemen aan het onderhoud van het groen, verzorgen en verwerken van de kruiden in de opleidingskeuken en de verdere verfraaiing.

We lieten ons bijstaan en inspireren door een architect van openbare ruimtes.

Financieel kregen we de steun van het ‘projectenfonds duurzame stad’ van de stad Antwerpen.


MEEDOEN?
Alle helpende handen zijn welkom! Tijdens het schooljaar nemen de leerlingen van CL&W het onderhoud op zich, maar tijdens schoolvakanties doen buurtbewoners dit. Interesse om mee het onderhoud te verzorgen, en mee te helpen met de groetenbakken?

T: 0032 3/270 01 90
bredeschool.onthaal@gmail.com


© BREDE SCHOOL HET KEERPUNT I DESIGN by MARGOT DE GROUP I BUILD with SITE@SCHOOL
last changed on 09-06-2015