HOME PROJECTEN VERHUUR KALENDER CONTACT

 

...FAAB, Federatie van Engelstalige Afrikanen in Borgerhout...

FAAB én de Brede School

FAAB wil niet enkel het contact tussen de leden onderling bevorderen maar ook een intensieve relatie tot stand brengen met andere verenigingen en gemeenschappen.

Wij willen onszelf inbedden als Federatie van Engelstalige Afrikanen in Borgerhout. Wij geloven erin dat de Afrikanen via FAAB “een voet binnen de Brede School” krijgen en zo mee gaan leven met de gebeurtenissen van de Brede School.  

De Brede School en wij, FAAB, starten samen en dit is pas een begin van een lange en interessante kruisverbinding samen met alle andere bewoners van onze Brede School!
De Brede School bekijken als een markt is een interessante invalshoek, een markt die een ontmoetingsplaats maar ook een leerschool van samenleven wordt.

FAAB heeft zijn plaats (bureau op de 3e verdiep) op deze multiculturele markt.


CONTACT FAAB
Prins Leopoldstraat 51 /
2140 Borgerhout, Antwerpen // België
T: 0032 3/677 26 10
Faabbelgium@yahoo.com

Doelstellingen van FAAB

FAAB
heeft tot doel de Afrikaanse Engelstalige Gemeenschap te mobiliseren, te organiseren en te verenigen. De Federatie wil optreden als vertegenwoordiger en spreekbuis van de Afrikaanse Engelstalige Gemeenschap. We willen het forum zijn in voeren van discussies die de Afrikaanse Engelstalige gemeenschap aanbelangen teneinde het welzijn van de gemeenschap te bevorderen.
FAAB wil het welzijn van haar leden verbeteren door beleidsbeïnvloedende acties, het bieden van steun bij noodsituaties en de organisatie van informatiebijeenkomsten en vormingen.
FAAB wil luisteren wat er gebeurt in de Afrikaanse Engelstalige gemeenschap en inspelen op hun noden, door ze te ondersteunen in initiatieven en projecten die de Afrikaanse Engelstalige
gemeenschap nodig heeft om hun positie te verbeteren in onze samenleving.

 


© BREDE SCHOOL HET KEERPUNT I DESIGN by MARGOT DE GROUP I BUILD with SITE@SCHOOL
last changed on 19-09-2013